Διψήφια αύξηση τζίρου πέτυχε η Pharmathen το 2022, συνεχίζοντας την παραγωγή σύνθετων γενόσημων φαρμάκων και την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών τεχνολογιών στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2022 ανήλθε σε €272.636.077 έναντι €232.462.413 στη χρήση 2021, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά €40.173.664 ή σε ποσοστό 17%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €89.741.633 έναντι €78.580.781 την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 14%. Τα EBITDA ωστόσο διαμορφώθηκαν σε €52.503.997 έναντι €63.259.583 πέρυσι «λόγω της λογιστικής απομείωσης που πραγματοποίησε σε ορισμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία», όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Στα “highlights” της χρήσης 2022 είναι η συνέχιση αλλά και η εκκίνηση ανάπτυξης νέων σκευασμάτων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης διετίας ή τριετίας. Οι δαπάνες για το στάδιο ανάπτυξης των έργων αυτών εντός της χρήσης 2022 ανέρχονται σε €38 εκατ. Πραγματοποιήθηκε επίσης η ψηφιοποίηση των συστημάτων και των διαδικασιών της Pharmathen, καθώς και μετασχηματισμός σε βασικούς πυλώνες στον τομέα του Finance, Procurement, και Quality Assurance αλλά και για θέματα επιλογής νέων εργαζομένων, onboarding και performance management. Στην «ατζέντα» της φαρμακευτικής για το 2023 ξεχωρίζουν η ενίσχυση του χαρτοφυλάκιου των προϊόντων, η επέκταση στις ΗΠΑ, η επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων

CapEx και η ενίσχυση αποδοτικότητας του κόστους παραγωγής.
Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία -η οποία βρίσκεται από το 2021 στον έλεγχο του private equity Partners Group έναντι €1,6 δισ.- «τρέχει» επενδυτικό πρόγραμμα, συνολικού ύψους €200 εκατ., για την πενταετία 2022-2026. Το πλάνο περιλαμβάνει και ένα νέο hub καινοτομίας στην Αττική που θα ολοκληρωθεί το 2025, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας στη φαρμακευτική αγορά διεθνώς, ενώ θα δημιουργήσει τουλάχιστον 150 νέες θέσεις εργασίας.