Το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών της Pfizer ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2021 και ήδη διαγράφει μια συνεχώς αναπτυξιακή πορεία, ξεπερνώντας μάλιστα τον αρχικό σχεδιασμό της εταιρείας. Σήμερα, το Κέντρο απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα, αριθμός που υπερβαίνει τον αρχικό στόχο, ενώ αναμένεται να φτάσει τους 280 εργαζόμενους μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Περισσότεροι από 30 εργαζόμενοι είναι νέοι που επέστρεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και εξειδίκευση.

To Kέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών μαζί με το Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας, αποτελούν την παγκόσμια επένδυση της Pfizer στην Θεσσαλονίκη. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, το Κέντρο πρόκειται να μεταφερθεί παράλληλα και στις νέες εγκαταστάσεις της Pfizer στην Πυλαία, όπου ήδη στεγάζεται το παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Τεχνολογίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο 2021, το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών εγκρίθηκε ως στρατηγική επένδυση από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.