Την σταθερή προσήλωση της kIEFER TEK ΕΠΕ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καταγράφοντας χρόνο με τον χρόνο ισχυρότερη αναπτυξιακή τροχιά, υπογράμμισε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Χρήστος Πετρόχειλος, μιλώντας στα πλαίσια του 4ου Athens Investment Forum.

H εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο εγκατεστημένης ισχύος 150 MW ενώ αναμένεται η περαιτέρω μεγέθυνσή του κατά 140 MW με την ολοκλήρωση του 2021.
Αναλύοντας το «τεχνολογικό» χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, ο κ. Πετρόχειλος αναφέρθηκε εκτενώς στον τομέα του βιοαερίου, επισημαίνοντας την σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρεία τόσο ως κατασκευαστής μονάδων βιoαερίου όσο και ως developer τέτοιων έργων.

H εταιρεία θέτει στόχο ανάπτυξης έργων συνολικής ισχύος 1 GW μέχρι το 2024. Τον Δεκέμβριο μάλιστα του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί ένα σύμπλεγμα φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 110 MW. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την επόμενη χρονιά, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην υπογραφή συμβολαίων για την κατασκευή 300 MW έργων ΑΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης και της Αττικής, ενώ στις προθέσεις της είναι η δραστηριοποίηση και στον τομέα της αποθήκευσης.