Η ενίσχυση το θεσμού της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι βασική προτεραιότητα της Elval Colour. Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση των προϊόντων της σε σχέση με το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των προσόψεων και των στεγών, ενώ ακολουθεί τη φιλοσοφία της πλήρους ανακύκλωσης των υλικών σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η Elval Colour, σύμμαχος στο έργο του μη Κερδοσκοπικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού we4all, προσέφερε το 2020 χορηγία 1000 δέντρων, τα οποία φυτεύτηκαν σε πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές, ενώ έχει ήδη δεσμευθεί στη στήριξη του οργανισμού με αντίστοιχες ενέργειες μέσα στο 2021.