Θετικά είναι τα αποτελέσματα της υλοποίησης του 3ετούς στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου της PepsiCo Hellas για την ενίσχυση της επιχειρηματικής και οικονομικής θέσης της εταιρείας, μετά και την ολοκλήρωση της απορροφήσεως της PEPSICO HBH Μ. ΕΠΕ από την TASTY FOODS ΑΒΓΕ και την μετονομασία της τελευταίας σε PepsiCo Hellas, όπως καταδεικνύεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δωδεκαμήνου του 2020. Αναλυτικά, στον κλάδο τροφίμων, το μικτό κέρδος της χρήσεως ανήλθε σε ποσό 59.016.648,80 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,43% έναντι του 2019, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο που εμφάνισαν οι πωλήσεις.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 120.806.889,36 ευρώ, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 2,82%. Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ, -13% έναντι του 2019. Σημειώνεται πως ο Όμιλος PepsiCo Hellas (συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα χρήσεων του 2020 και των 2 εταιριών) έκλεισε στα 158,4 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις, παρουσιάζοντας μικρή μείωση των εσόδων του κατά 2,3%, με τον τομέα των τροφίμων να αυξάνεται, ενώ των αναψυκτικών να μειώνεται. Για το 2021, η εταιρεία αναμένει πολύ σημαντική βελτίωση έναντι του 2020 σε ό,τι αφορά στις οικονομικές της επιδόσεις, ξεπερνώντας ακόμα και το επίπεδα του 2019, με διψήφια ανάπτυξη.

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Για το 2021 και 2022, η Εταιρεία σχεδιάζει:
α) Να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τις οικονομίες κλίμακος και τα εμπορικά πλεονεκτήματα που επιφέρει η συγχώνευση με την εταιρεία PEPSICO-HBH.
β) Την περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων προϊόντων, αλλά και την προώθηση νέων που στοχεύουν στις νέες ανάγκες των καταναλωτών για πιο υγιεινή διατροφή.
γ) Την υλοποίηση συνεργειών και δράσεων για τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις οικονομίες κλίμακος.
δ) Την δημιουργία νέων ισχυρών και σταθερών συνεργασιών (όπως αυτή για την παραγωγή και διανομή νέου εμφιαλωμένου νερού) καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.