Η PepsiCo Hellas γίνεται η 1η και μοναδική εταιρεία αναψυκτικών στην Ελλάδα που από τον Ιανουάριο του 2022 διαθέτει το 100% των προϊόντων της (Pepsi, Lipton, Ήβη) σε μπουκάλι από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPet). Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία συμβάλλει έμπρακτα στην κυκλική οικονομία, στην οποία τα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται πολλές φορές και δεν καταλήγουν απορρίμματα, περιορίζοντας σημαντικά την περιβαλλοντική ρύπανση από το πλαστικό. Παράλληλα, η PepsiCo Hellas με βασικό στρατηγικό άξονά της τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργάζεται με φορείς που αγωνίζονται για την προστασία του πλανήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεργάζεται με τον οργανισμό Aegean Rebreath και με την συμβολή του Δήμου Αντιπάρου στηρίζει την ανάπτυξη ενός προγράμματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο νησί. H πρωτοβουλία αφορά στην υιοθέτηση των παραλιών της Αντιπάρου με την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε όλες τις οργανωμένες παραλίες του νησιού, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των επιχειρήσεων τουρισμού και των επισκεπτών, αναφορικά με τις αρχές της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τη διαφύλαξη του θαλάσσιου πλούτου.