Αυξητική τάση στα μεγέθη της, η οποία εκτιμάται πως θα διατηρηθεί και στην τρέχουσα χρήση, σημείωσε για το 2022 η εταιρεία ΠΕΛΟΠΑΚ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία υλικών συσκευασίας φρούτων και οπωροκηπευτικών.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 7.739.235,40 ευρώ το 2022 από 6.618.884,87 ευρώ το 2021, καταγράφοντας αύξηση 6,93%. Αρκετά ενθαρρυντικό είναι και το μικτό αποτέλεσμα της εταιρείας το οποίο ανήλθε σε κέρδος 977.552,49 σε σχέση με το 2021, χρονιά την οποία τα κέρδη άγγιξαν τα 773.967,07 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 26,30% «Με βάση την μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας και παρά το συνεχιζόμενο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον αναμένεται μια σταθερότητα και ευελπιστούμε μία μικρή αύξηση στις πωλήσεις της επόμενης χρήσης» σημειώνει η Διοίκηση της ΠΕΛΟΠΑΚ για το 2023. Τέλος, εκτιμά ότι με την προσπάθεια που γίνεται για καλύτερη και πιο αποτελεσματική οργάνωση και τη μείωση όσο το δυνατό του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης με περικοπές δαπανών θα μπορέσει η εταιρεία να ανταπεξέλθει στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.