Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19, παρατείνει σειρά προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ, καταθέτοντας σχετική τροπολογία. Δεδομένου ότι οι εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις τόσο όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων τους, όσο και στη σύνδεσή τους με το δίκτυο. Η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται κατά δέκα μήνες: η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, η προθεσμία σύνδεσης των έργων που έχει επιλεγεί από διαγωνισμούς και η ημερομηνία αλλαγής των ισχυουσών τιμών αναφοράς. Αντίστοιχα, παρατείνεται κατά έξι μήνες η προθεσμία/δικαίωμα σύναψης συμβάσεων εκτός διαγωνισμού για τις ενεργειακές κοινότητες, η οποία μετατίθεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από 30 Ιουνίου 2021.