Η Revoil ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίασή του της 24.6.2021 έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της, Κωνσταντίνου Καρρά, χωρίς να προχωρήσει στην αντικατάστασή του.

Επίσης ενέκρινε όπως καταλάβει τη θέση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος, Ευάγγελος Ρούσσος, ο οποίος έχει εκλεγεί με την από 28.6.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως την 28.06.2024.