Σε 31,7 εκατ. ευρώ (έναντι 32,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023) ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης για το Α’ Εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας μικρή πτώση κατά 1,4%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 53% του συνολικού τζίρου. Ωστόσο, για το σύνολο του έτους, η διοίκηση της βιομηχανίας σαπώνων και υγρών καλλυντικών προβλέπει ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρσι, καθώς το δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι νέες συνεργασίες που ήδη υλοποιούνται.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ολοκλήρωση του ισχυρού επενδυτικού πλάνου έχει δημιουργήσει την απαραίτητη ελεύθερη δυναμικότητα (περίπου 50% κατά μέσο όρο) θέτοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μεγάλες πολυεθνικές και μικρότερες εταιρείες για νέα έργα που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία.

Σε επίπεδο κερδοφορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2024 η Διοίκηση αναμένει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2023 χάρη σε μια σειρά ενέργειων με στόχο τη βελτίωση κυρίως της μικτής κερδοφορίας. Πάντως, ειδικά όσον αφορά τα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα), οι πωλήσεις περιορίστηκαν κατά 10%, τάση που οδηγείται από τις αγορές του εξωτερικού και η οποία αναμένεται να αντιστραφεί έως το τέλος του χρόνου. Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο, λόγω της πλήρους εξέλιξης νέας συνεργασίας με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Τέλος, οι πωλήσεις της κατηγορίας των σαπωνομαζών αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στόχος της Παπουτσάνης παραμένει η συνεχής διεύρυνση του πελατολογίου και η περαιτέρω ανάπτυξη των συνθετικών σαπωνομαζών.