Η βιομηχανία Παπουτσάνης, έλαβε την πιστοποίηση ΑΕΟ ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας (Authorised Economic Operator–AEO) από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ισχυρή ανάπτυξη εκτός συνόρων. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση της Παπουτσάνης με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα ποιότητας αποδεικνύει την αξιοπιστία της ως επιχειρηματικός εταίρος στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, το σύγχρονο και εξωστρεφές επιχειρηματικό προφίλ, τη συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς, καθώς και την τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας σε πληροφοριακά συστήματα και εγκαταστάσεις ακόμα και συνεργαζόμενων εταιριών logistics. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παπουτσάνης στο εξής θα απολαμβάνει σημαντικά οφέλη όπως ευκολότερη υπαγωγή σε τελωνειακές απλουστεύσεις, λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι εγγράφων, αμοιβαία αναγνώριση με τρίτες χώρες και γενικά ταχύτερη διεκπεραίωση των εξαγωγών και εισαγωγών.