Θετικά αποτιμάται το 2022 ως χρονιά για την Παπουτσάνης καθώς σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη, όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της παρουσίασε αύξηση 29%, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 70,8 εκατ. ευρώ έναντι 54,8 εκατ. ευρώ το 2021. Παράλληλα, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 46,4 εκατ. ευρώ έναντι 34 εκατ. ευρώ το 2021 και αντιπροσωπεύει το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών, παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 36%.

Τα προϊόντα που «ανέβασαν» την Παπουτσάνης
Όπως εκτιμά η εταιρεία, η σημαντική ανάπτυξη στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη θετική πορεία που σημείωσαν και οι τέσσερις κατηγορίες προϊόντων της. Χαρακτηριστικά, καταγράφηκαν διπλάσιες πωλήσεις στα ξενοδοχειακά προϊόντα ενώ σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν και οι πωλήσεις των ειδικών σαπωνομαζών. Επιπροσθέτως, θετικός ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων και παραγωγών για τρίτους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μισό περίπου της παραπάνω ανάπτυξης αποδίδεται σε αύξηση του όγκου πωλήσεων ενώ το υπόλοιπο σε αυξήσεις στις τιμές πώλησης προκειμένου να μετακυλιστεί κατά το δυνατόν η αύξηση του κόστους α’ υλών και υλικών συσκευασίας αλλά και παραγωγής, κυρίως λόγω ενέργειας. Αναφορικά με τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, το 18% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 19% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 43% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 20% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Και το 2022, παρά τις δυσχερείς συνθήκες στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης, ενώ με την απόκτηση της Σαπωνοποιίας Αρκάδι ενδυναμώνουμε περαιτέρω το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο και την παρουσία μας στην ελληνική αγορά».