Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών εμφάνισε η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ τους πρώτους εννέα μήνες του 2021. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ, έναντι 30,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5,1 εκατ., έναντι €4,6 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €4 εκατ. έναντι €3,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά:
«Το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανταποκριθήκαμε στις συνεχιζόμενες προκλήσεις, μένοντας προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας με στόχο τη σταθερή, αειφόρο και οικονομικά υγιή ανάπτυξη. Η περαιτέρω υλοποίηση του επιχειρηματικού και επενδυτικού πλάνου αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών μας το 2021 διαμόρφωσαν υψηλές αποδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Το επόμενο τρίμηνο εκτιμούμε ότι η Παπουτσάνης θα συνεχίσει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία βελτιώνοντας περαιτέρω τις οικονομικές της επιδόσεις συγκριτικά με το 2020».

Εκτιμήσεις για το 2022
Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τον ρυθμό ανάπτυξης και την κερδοφορία της επόμενης χρονιάς είναι θετικές και βασίζονται στην ενίσχυση της θέσης των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης, στη διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες στην κατηγορία παραγωγών για τρίτους καθώς και στην ανάπτυξη της κατηγορίας των σαπωνομαζών μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου αλλά και της νέας κατηγορίας, της συνθετικής σαπωνόμαζας.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά των πρώτων υλών και ενέργειας, εκτιμά ότι θα περιορίσει τον αντίκτυπο αυτών μέσω της μείωσης του παραγωγικού κόστους, τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και της μετακύλισης σε μεγάλο βαθμό των αυξήσεων τιμών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.