Τον ανθρώπινο παράγοντα ως βασικό «συστατικό» της επίτευξης του οράματος μιας επιχείρησης στο ταξίδι προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ανέδειξε η κα. Δήμητρα Σφούνου, Operational Excellence Manager, Philip Morris International – Papastratos S.A., στη διάρκεια του 7ου Smart Factory Conference της Boussias Events. Αναλύοντας το case του Ομίλου PMI, και την απόφαση ενός ριζικού μετασχηματισμού πριν λίγα χρόνια, εξήγησε πως χρειάστηκαν πολλές επενδύσεις, συγκεκριμένοι στόχοι αλλά και διαμόρφωση κουλτούρας εντός της εταιρείας, ώστε να γίνει σαφές στον εργαζόμενο το «γιατί» γίνεται η αλλαγή και «τι έχει να κερδίσει» από αυτή.

Η κα Σφούνου μίλησε και για τη διαδρομή που απαιτείται για να «χτιστεί» το εργοστάσιο του μέλλοντος σημειώνοντας πως δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά «αρωγός να φτάσουμε στο όραμά μας» ενώ πρόσθεσε πως τα βήματα που απαιτούνται θα πρέπει πρώτα να αξιολογούνται ως προς την αξία τους και να γίνονται στη σωστή χρονική στιγμή. Στη συνέχεια παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες στους οποίους βασίζεται το εργοστάσιο του μέλλοντος για τη Philip Morris, οι οποίοι είναι: οι τεχνολογίες αιχμής, η ψηφιακή επένδυση και μετασχηματισμός, η οργάνωση και οι δεξιότητες.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη αλλαγής κουλτούρας, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί το «κλειδί» για την πλήρη σύζευξη της τεχνολογίας με τις δυνατότητες των ανθρώπων. Στο σημείο αυτό έκανε σαφές πως κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή αυτή έχει ο ηγέτης της κάθε ομάδας που θα πρέπει να ενδυναμώνει την ομάδα και να της δίνει τα σωστά εργαλεία ενώ τόνισε πως είναι σημαντικό το να «αναγνωρίζονται οι ικανότητες των ανθρώπων και να μην επιβραβεύονται μόνο τα αποτελέσματα». Τέλος, επισήμανε πως είναι απαραίτητο μια εταιρεία να ορίσει το όραμά της και στη συνέχεια να σχεδιάσει τι αλλαγή κουλτούρας χρειάζεται, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η διοίκηση θα πρέπει να αποτελεί το role model για όλους.