Tο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της Παπαστράτος ξεκινήσε με το OPEN+, το βραβευμένο σύστημα συνεχούς βελτίωσης, που βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας και το οποίο πρωτοεισάγαμε το 2018. «Την περιόδο αυτή προχωρήσαμε και στην  επένδυση  των  300  εκατ.  ευρώ  που μετέτρεψε το εργοστάσιό της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο σε μονάδα αποκλειστικής παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού για το IQOS, το πρώτο καινοτόμο προϊόν θέρμανσης καπνού της Philip Morris International, σημειώνει o Αλέξανδρος Ασημακόπουλος,

Διευθυντής Εργοστασίου, Παπαστράτος. Σύμφωνα με τον κ. Ασημακόπουλο, αυτά τα δύο, σε συνδυασμό με τον ψηφιακό μετασχηματισμό προηγμένης τεχνολογίας, που διευθύνεται από συνεχώς αναπτυσσόμενες και εξειδικευμένες ομάδες, επιτρέπουν στον οργανισμό να χτίσει το ψηφιακό μέλλον του οργανισμού.  Το προηγούμενο έτος η Παπαστράτος ανακοίνωσε νέα επένδυση της τάξεως των 125 εκατ. ευρώ για τη συνεχή αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής με συστήματα αυτοματισμού και τη διαρκή αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας. «Επιπλέον, εκσυγχρονίστηκε το Λιθογραφείο μας με 2 νέες γραμμές ψηφιακής εκτύπωσης και πλήρη ψηφιοποίηση όλων των γραμμών εκτύπωσης. Έναν χρόνο αργότερα το ύψος της νέας αυτής επένδυσης έχει ήδη φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται, έως το τέλος του 2023, να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ», λέει ο κ. Ασημακόπουλος.

Σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό ο κ. Ασημακόπουλος σημειώνει:

  • Ψηφιοποίηση της παρακολούθησης δεικτών των μηχανών αλλά και των υπο-εξοπλισμών για τη διαχείριση των απωλειών.
  • Ψηφιοποίηση των καθημερινών ενεργειών που γίνονται στις μηχανές (π.x. Ipad στην παραγωγή για τη ψηφιακή διαχείριση του σύστηματος καθημερινής κατεύθυνσης DDS).
  • Χρήση νέων ψηφιακών πλατφορμών προβλεψιμότητας απόδοσης προϊόντος.

«Όλες  οι  παραπάνω  επενδύσεις  μας  επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε προ-γνωστικά αναλυτικά στοιχεία για να εν-δυναμώσουμε την οργάνωση μας και να λαμβάνουμε προληπτικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της παραγωγής.  Στο πλαίσιο του σταθερού στόχου μας για μηδενικές απώλειες σε όλους τους τομείς, έχουμε προχωρήσει σε μείωση χρήσης του χαρτιού και έχουμε εξασφαλίσει γρήγορη και άμεση ανατροφοδότηση με αυτόματη επεξεργασία δεδομένων.  Το γεγονός αυτό μας βοηθά να κερδίζουμε χρόνο για να τον αφιερώσουμε σε άλλες, μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ενέργειες», λέει ο κ. Ασημακόπουλος και συνεχίζει: «Το πλάνο μας περιλαμβάνει περαιτέρω ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο εργοστάσιο μας.  Η αυξημένη χρήση δεδομένων, ψηφιακών εφαρμογών και αυτοματισμών θα μας επιτρέψουν να ελαχιστοποιήσου-με πολλές από τις δραστηριότητες που μας επιβαρύνουν σήμερα. Επιπρόσθετα, θα μπορούμε να εργαζόμαστε πλήρως συνδεδεμένοι και με απομακρυσμένη υποστήριξη από τα εξειδικευμένα κέντρα τεχνολογιών, τον πύργο ελέγχου εφοδιαστικής και τους προμηθευτές μας. Ενδεικτικά παράδειγματα ψηφιακών δεξιοτήτων και εργαλείων που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στο μέλλον είναι τα Manufacturing Data Αnalytics, Wearable, Advanced Robotics και Simulation».Τα παραπάνω έχουν πάντα ως επίκεντρο και αφετηρία τον άνθρωπο. Από πέρυσι μέχρι φέτος, έχουμε προχωρήσει σε 170 προσλήψεις για το εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο, 55 επιπλέον θέσεις από όσες είχαμε αρχικά εξαγγείλει. Η συνεχής εκπαίδευση των ανθρώπων μας στις νέες τεχνολογίες και τα εξελιγμένα συστήματα που έχουμε εισάγει στη λειτουργία μας αποτελεί βασική προτεραιότητά μας, προκειμένου να μπορέσουν όλοι να υιοθετήσουν με επιτυχία την ψηφιοποίηση και τις αλλαγές σε όλα τα επίπεδα.