Η εταιρεία Παπαστράτος Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Σιγαρέτων προχώρησε σε αλλαγή ενός μέλους του διοικητικού της συμβουλίου. Παραιτήθηκε από μέλος του Δ.Σ. ο Γεώργιος Παρτσακουλάκης και στη θέση του εκλέχτηκε νέο μέλος ο Δημήτριος Γιαννόπουλος. Μετά την παραπάνω αλλαγή το το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2. ΚΑΡΓΑΡΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3. ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΕΜΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ.
4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΕΛΟΣ.
5. BAUER STEFAN του WALTER, ΜΕΛΟΣ.