Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε η εταιρεία Παπαστράτος ΑΒΕΣ στα τέλη Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να εγκριθεί η διανομή σωρευτικού μερίσματος 93,5 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα αυτό αφορά μη διανεμηθέντα κέρδη των οικονομικών χρήσεων 2017 και 2018 και κατευθύνονται στη μοναδική μέτοχο της εταιρείας, την Philip Morris International. Η Παπαστράτος είναι από τις διεθνείς εταιρείες που και μοιράζουν μέρισμα στους μετόχους και επενδύουν στη χώρα εγκατάστασης, στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα.

Τον Ιούνιο του 2021 η εταιρεία ανακοίνωσε νέα μεγάλη επένδυση 125 εκατ. ευρώ με την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου με εγκατάσταση δύο νέων γραμμών παραγωγής για θερμαινόμενες ράβδους καπνού και μίας νέας γραμμής για παραγωγή φίλτρων (47 εκατ. ευρώ), για την παραγωγή της επόμενης γενιάς του IQOS (61 εκατ. ευρώ). Επίσης εκσυγχρονίζεται το λιθογραφείο με δύο νέες γραμμές ψηφιακής εκτύπωσης και την πλήρη ψηφιοποίηση όλων των γραμμών εκτύπωσης (17 εκατ. ευρώ). Αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022.