Για τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών περιορισμών για τα πλαστικά στη βιομηχανία τροφίμων αλλά και για τη βιώσιμη πολιτική της Nestlé Ελλάς ως προς τη χρήση του πλαστικού μιλά στο INDUSTRY ο κ. Πασχάλης Καστανάς, Sustainable Packaging Manager, Nestlé Ελλάς & Μέλος Της Επιτροπής Περιββάλοντος & Αειφορίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Τι αντίκτυπο αναμένεται να έχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πλαστικά, για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων;
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πλαστικά αναμένεται να επηρεάσει την ελληνική βιομηχανία τροφίμων σε διάφορους τομείς καθώς διαφαίνεται ότι θα υπάρξουν περιορισμοί και απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση ορισμένων πλαστικών υλικών στη συσκευασία των τροφίμων. Επομένως οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό των συσκευασιών τους για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις. Αυτή η προσαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει την αντικατάσταση πλαστικών υλικών με εναλλακτικές λύσεις, όπως βιοδιασπώμενα υλικά ή ανακυκλώσιμα υλικά. Επιπλέον, οι νέες απαιτήσεις μπορεί να επηρεάσουν την αλυσίδα εφοδιασμού και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, με αποτέλεσμα την ανάγκη για συνεργασία με προμηθευτές που παρέχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις συσκευασίας. Συνολικά, η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα πλαστικά απαιτεί προσαρμογές και προκαλεί αλλαγές στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων, με έμφαση στην ανάγκη για πιο βιώσιμες και αειφόρες συσκευασίες.

Ποια είναι η βιώσιμη στρατηγική της Nestlé Ελλάς, σχετικά την αξιοποίηση και ανακύκλωση του πλαστικού;
Η βιώσιμη στρατηγική της Nestlé Ελλάς για την αξιοποίηση και ανακύκλωση του πλαστικού περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, επανασχεδιάζουμε τις συσκευασίες μας με στόχο πάνω από το 95% των πλαστικών συσκευασιών μας να έχει σχεδιαστεί για ανακύκλωση έως το 2025, με τη φιλοδοξία να φτάσουμε σε 100% ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες. Επίσης, μειώνουμε τη χρήση πρωτογενούς πλαστικού κατά ένα τρίτο έως το 2025. Δεύτερον, προωθεί την ανακύκλωση και αξιοποίηση του πλαστικού, συνεργαζόμενη με εταιρείες ανακύκλωσης και αναπτύσσοντας καινοτόμες τεχνολογίες.

Τρίτον, προωθεί την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των καταναλωτών, των εργαζομένων και των συνεργατών της σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης και της βιώσιμης διαχείρισης των πλαστικών υλικών. Με αυτήν την στρατηγική, η Nestlé Ελλάς στοχεύει να μειώσει τον αντίκτυπο των πλαστικών συσκευασιών της στο περιβάλλον και να προωθήσει την κυκλική οικονομία και την αειφορία στον τομέα των συσκευασιών. *Ο κ. Καστανάς θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές του Future of Plastics Conference, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Boussias Events.