Η Ουκρανική Πρεσβεία, γνωστοποιεί μέσω του EBEA ότι το Διεθνές Κέντρο για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας (ICPE) ενδιαφέρεται για την διοργάνωση μια κοινοπραξίας, με σκοπό την κατασκευή γραμμών επεξεργασίας σιτηρών στην Ελλάδα, για την εγγυημένη επεξεργασία 250.000 τόνων ουκρανικών σιτηρών ετησίως. Οι γραμμές επεξεργασίας σιτηρών αναμένεται να κατασκευαστούν στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Το εκτιμώμενο κόστος της κατασκευής εργοστασίου με το κλειδί στο χέρι με τον σχετικό εξοπλισμό ανέρχεται σε 250 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιστροφή του έργου είναι από 3 έως 5 χρόνια. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, το ICPE αναζητά έναν αξιόπιστο συνεργάτη στην Ελλάδα, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει -μεταξύ άλλων- 10-15 εκτάρια κοντά σε λιμάνι στην Ελλάδα για την κατασκευή του εργοστασίου, για το οποίο η ουκρανική πλευρά θα παράσχει χρηματοδότηση, συμβόλαια πρώτων υλών, σχεδιασμό και εξοπλισμό. Περισσότερες πληροφορίες και η αναλυτική ανακοίνωση εδώ.