Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) ΛΤΔ ανακοίνωσε ότι κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός «Request for Proposal for the Provision of Legal – Commercial – Financial Advisor Services», στην Κοινοπραξία, η οποία αποτελείται από τους ERNST & YOUNG LLP, PAMBORIDIS LLC, KESTREL ENERGY SOLUTIONS LTD και RWT ENERGY ADVISORY LIMITED. Ο Διαγωνισμός αφορά στην παροχή Νομικών, Εμπορικών και Οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ΔΕΦΑ και στη θυγατρική της, Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ) ΛΤΔ.