Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε οριακά τον Φεβρουάριο, στις 101,6 μονάδες, από 101,0 μονάδες τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας για τον Φεβρουάριο 2024 του ΙΟΒΕ. Από τις μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και την τρέχουσα ζήτηση ενισχύθηκε ελαφρά, το θετικό ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκε σημαντικά, ενώ το ύψος των αποθεμάτων κλιμακώθηκε.

Επιπροσθέτως για τη Βιομηχανία, ο δείκτης προσδοκιών στην ΕΕ διαμορφώθηκε στις -9,0 μονάδες και στις – 9,5 μονάδες στην Ευρωζώνη. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες ενισχύθηκαν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, οι προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης διατηρήθηκαν αμετάβλητες, με τα αποθέματα να κλιμακώνονται και στις δύο περιοχές.
Τέλος, ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε τον Φεβρουάριο και διαμορφώνεται στις 104,8 μονάδες, από 107,2 μονάδες τον Ιανουάριο, στη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 14 μηνών.