Στο πλαίσιο αναζήτησης των βιομηχανιών για τρόπους βελτίωσης του ποιοτικού ελέγχου τόσο για τα παραγόμενα προϊόντα όσο και για τις διαδικασίες παραγωγής, το έργο OPTIMAI – Optimizing Manufacturing Process through Artificial Intelligence and Virtualization, πρωτοστατεί σε αυτόν τον τομέα με τεχνολογικές λύσεις της βιομηχανίας 4.0. Το έργο ξεκίνησε το 2021 και μέσα στο 2022, αναμένεται η εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου ποιότητας στις γραμμές παραγωγής, η διασύνδεση των υποσυστημάτων, οι δοκιμές των αλγορίθμων με πραγματικά δεδομένα, αλλά και οι πρώτες δοκιμές με τους τελικούς χρήστες.

Σκοπός του έργου είναι η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ γρήγορων, οικονομικών και αξιόπιστων επιλογών παραγωγής που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, μέσω ενός μοναδικού συνδυασμού Μετρολογίας, Τεχνητής Νοημοσύνης, Οπτικοποίησης και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Από τους 14 εταίρους, οι 4 βρίσκονται στην Ελλάδα. Οι τεχνολογίες που παράγονται στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστούν και στην KLEEMANN, ένα από τα εργοστάσια που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Το έργο αναμένεται να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ενώ η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και η άμεση εφαρμογή τους στην Ελλάδα, είναι κάτι που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και της ελληνικής βιομηχανίας.