Η Optima bank ανακοινώνει την έναρξη υποδοχής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Η ανακοίνωση ακολουθεί την επίσημη υπογραφή της σχετικής επιχειρησιακής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρόγραμμα προβλέπει συνολικά 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 12,7 δισ. ευρώ αφορούν σε δανειοδοτήσεις σε 5 θεματικές κατευθύνσεις: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Καινοτομία – Έρευνα και Ανάπτυξη, Εξωστρέφεια, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.