Από σημαντικές επενδύσεων και θετικά αποτελέσματα χαρακτηρίστηκε το τρίτο έτος λειτουργίας της Omphax AΕ, που συστάθηκε το 2021, με κύριο σκοπό την παραγωγή και επεξεργασία ελαιόλαδου και των κλασμάτων του. Το 2022 η εταιρεία μίσθωσε δικές της βιομηχανικές εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, στις οποίες προχωρά συνεχώς σε επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακής βελτίωσης, ώστε να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Επίσης, όπως αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις, έχει κάνει επενδύσεις στις δύο πατέντες που κατέχει για επέκταση τους σε χώρες του εξωτερικού, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία αλλά και στην Ευρώπη. Σημειώνεται πως υπάρχουν ήδη σημαντικές συμφωνίες για εξαγωγές ελαιόλαδου στις ΗΠΑ. Τέλος, έγιναν επενδύσεις σε αδειοδοτήσεις εργαστηρίου τροφίμων χαμηλής όχλησης, παραγωγής και εμπορίας βιολογικού ελαιόλαδου, και πιστοποίησης ISO 22000, ενώ το 2023 υπεγράφη και συμβόλαιο εκμετάλλευσης (licensing) της μιας πατέντας, με ελληνική εταιρεία εκμετάλλευσης συμπληρωμάτων διατροφής, ύψους €3.250.000 στην πενταετία.

Στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά και ήδη έχει δύο πατέντες στο όνομα της, από την εκμετάλλευση των οποίων αναμένει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της. Μέσω αυτών των πατεντών, η εταιρεία μπορεί να παράξει συμπληρώματα διατροφής ή να προμηθεύει την Α’ ύλη για την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής σε ενδιαφερόμενες εταιρείες. Η οικονομική κατάσταση της Omphax κατά την περασμένη χρήση, κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική από τη διοίκησή της, δεδομένου των επενδύσεων (πατεντών, κτιριακών υποδομών, μηχανολογικού εξοπλισμού, αδειοδοτήσεων, παραγωγής προϊόντων) στις οποίες προέβη κατά το 2023. Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, αυτός ανήλθε σε €477.945.16, δηλαδή αυξήθηκε 29,40% σε σχέση με πέρυσι. Σημειώθηκε, παράλληλα, σημαντική αύξηση στα αποτελέσματα μετά φόρων, καταγράφοντας κέρδη €119.420,89 ευρώ (έναντι ζημιών ύψους €65.887,33 το 2023).