Την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2020, η οποία περιλαμβάνει τις επιδόσεις του σε θέματα ESG εξέδωσε ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Στα κύρια σημεία της έκθεσης περιλαμβάνεται η αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €286 εκατ., τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010. Επίσης, τίθενται νέοι στόχοι σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης για το 2025 και μετά.
Πιο φιλόδοξος από αυτούς, η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, καθώς ο Όμιλος προσυπογράφει το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την Κλιματική Φιλοδοξία της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για την παροχή σκυροδέματος με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050.
Ακόμα, υπογραμμίζεται η αναγνώριση του εργοστασίου του Ομίλου στη Φλόριντα (ΗΠΑ) ως της πρώτης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στον κόσμο, που έλαβε πιστοποίηση Platinum από το πρόγραμμα Total Resource Use and Efficiency (TRUE) για μηδενικά απόβλητα.
Τονίζεται, τέλος, η αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) και Τεχνητής Νοημοσύνης για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας, την ενίσχυση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου και τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου συνεργασίας με πελάτες και συνεργάτες.