Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας παραγωγικής μονάδας της Polipak, θυγατρικής του Ομίλου Σαράντη στην Πολωνία και ήδη πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση στις νέες εγκαταστάσεις. Το νέο εργοστάσιο παραγωγής εκτείνεται σε 24.000 τ.μ. και διαθέτει τεχνολογικά προηγμένο εκσυγχρονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, αναβαθμισμένο R&D ενώ εφαρμόζει αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής με στόχο την παραγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση.

Στους νέους χώρους παραγωγής, που είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι, έχουν εγκατασταθεί ρομποτικά συστήματα και αυτόνομα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα, ένας προηγμένος κεντρικός τροφοδότης και μία γραμμή κλιμακωτής παραγωγής ανακυκλωμένου κόκκου, ενώ το τελικό προϊόν είναι βελτιωμένο από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας.

«Η δέσμευση του Ομίλου πίσω από την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας, καινοτομίας, και την εφαρμογή περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών υιοθετείται και σε όλη τη λειτουργική δραστηριότητα της Polipak» σημειώνει ο Όμιλος σε ανακοίνωσή του για το έργο. Η Polipak ακολουθεί την προσέγγιση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης καθώς είναι πιστοποιημένη με το Πρότυπο ISO 45001 για τη Διαχείριση Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία, το Πρότυπο ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, το Πρότυπο ISO 9001 για τη Διαχείριση Ποιότητας και το Πρότυπο BRC Global Standard for Consumer Products, ενώ διαθέτει επίσης την πιστοποίηση Blue Angel.

Η επένδυση αναμένεται, μεταξύ άλλων, να έχει και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία, ενώ θα συμβάλλει στη συστηματική αλλαγή προς την κυκλική οικονομία. Στόχος του Ομίλου Σαράντης, όπως εξάλλου αναφέρει και στη σχετική ανακοίνωση «είναι να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων μέσω της υπεύθυνης λειτουργίας του και μέσω πρωτοβουλιών που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο».