Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη για το 2020, λαμβάνοντας ώθηση για την υλοποίηση επενδύσεων σε καινούρια προϊόντα, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας με νέο, αυτοματοποιημένο εργοστάσιο.
Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη το 2020 ανήλθαν σε 393,38 εκατ. ευρώ, από 370,07 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 6,3%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η ανάπτυξη του Ομίλου τροφοδοτείται από κατηγορίες που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και σχετίζονται με την προσωπική υγιεινή, την υγεία και την οικιακή φροντίδα. Η κερδοφορία (EBITDA) του Ομίλου το 2020 αυξήθηκε κατά 14,52% στα 62,70 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω βελτιστοποίησης του λειτουργικού κόστους και ιδιαιτέρως λόγω χαμηλότερων εξόδων διαφήμισης και προώθησης.
Αναβάθμιση εξοπλισμού και επέκταση παραγωγής
Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020 και σε συνέχεια της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ολοκληρώθηκε η εξαγορά των πολωνικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας LUKSJA, ενισχύοντας την παρουσία του Ομίλου στην πολωνική αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας. Σε συνέχεια της επέκτασης του εργοστασίου παραγωγής του στα Οινόφυτα, που αφορά στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απορρόφηση της παραγωγής των προϊόντων προσωπικής φροντίδας Indulona.
Επιπλέον, η νέα επένδυση που ξεκίνησε το 2020 στην Polipak και βρίσκεται υπό ανάπτυξη θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, βελτιωμένων από άποψη οικολογικού προφίλ, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας. Το νέο εργοστάσιο θα χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και αυξημένη απόδοση.
Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Oμίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σαράντης αποφάσισε αύξηση κατά 34% στο προτεινόμενο μέρισμα.