Μια ανάσα από διψήφια αύξηση (9,23%) έφτασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2023, ανερχόμενες σε €232,35 εκατ. από €212,72 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. «Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις αναπτύσσοντας τις πωλήσεις, την κερδοφορία μας, αλλά και τη ρευστότητα του Ομίλου. Η ομάδα μας πέτυχε οργανική ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται, καθώς και σε όλες τις κύριες κατηγορίες της – Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής Φροντίδας, Οικιακής Φροντίδας και Στρατηγικών Συνεργασιών. Κοιτάζοντας μπροστά, αναβαθμίζουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2023 καθώς είμαστε βέβαιοι για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας», σχολιάζει ο κ. Γιάννης Μπούρας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Στο πλαίσιο της ανασκόπησης του εξαμήνου, ο Όμιλος αναφέρει ότι εργάζεται για τη βελτίωση της λειτουργικής του αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας εστιάζοντας στον εξορθολογισμό των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα, επενδύοντας σε αυτοματισμούς, υποδομές και συστήματα.

Στο εξεταζόμενο διάστημα, ο Όμιλος Σαράντη εξαγόρασε τα υπολειπόμενα δικαιώματα μειοψηφίας της Polipak ύψους 20% για το ποσό περίπου €5 εκατ. και αποπλήρωσε στο σύνολό τους τα δάνεια προς τρίτους ύψους €20.5 εκατ.
Αναφορικά με την εξαγορά της STELLA PACK, πολωνικής εταιρείας καταναλωτικών προϊόντων οικιακής χρήσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Β’ εξαμήνου του 2023, να προσδώσει σημαντική αξία στον Όμιλο, και να συνεισφέρει στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Νέα εκτίμηση για το 2023
Στο παραπάνω πλαίσιο, η εκτίμηση για Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το 2023 είναι πλέον €43 εκατ. (αύξηση 7,5% σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση των €40 εκατ.). Όσον αφορά στο περιθώριο EBIT, αναμένεται τώρα 8,9% για το 2023, από 8,3% προηγουμένως.