Αμετάβλητη παραμένει η κατάσταση λειτουργίας της Ergopack, θυγατρικής του Ομίλου Σαράντη, όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου.Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέχεια της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Όμιλος ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του εργοστασίου της Ergopack, που εδρεύει στο Kaniv, και την παραγωγή για λόγους ασφαλείας. Από τον Απρίλιο 2022, έγινε επανεκκίνηση σταδιακά της παραγωγής στην Ουκρανία και επί του παρόντος η Ergopack διανέμει και πουλάει, σύμφωνα με μια αυστηρή πολιτική πιστωτικού ελέγχου, καταφέρνοντας να καλύπτει την πλειοψηφία των καναλιών της στην Ουκρανία και το δίκτυο εξαγωγών της.

Κατά τη διάρκεια του 9μήνου 2022, οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,95% και ανήλθαν σε €327,27 εκατ. από €297,64 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν από τις προϊοντικές κατηγορίες που σχετίζονται με την Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή και την Οικιακή Φροντίδα. Η κερδοφορία του Ομίλου, αν και χαμηλότερη σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο, παρουσίασε ήπια βελτίωση σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022, χάρη στη σταθερή αύξηση των πωλήσεων και τη σταθεροποίηση στα κόστη πρώτων υλών. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος δίνει έμφαση στον συνεχή έλεγχο των λειτουργικών εξόδων προκειμένου να αντισταθμίσει την επίδραση από τα υψηλά επίπεδα κόστους στο περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου.