Συνεχίζει ανοδικά την πορεία του ο Όμιλος Quest το πρώτο τρίμηνο του έτους, με τη Διοίκηση να αναμένει περαιτέρω βελτίωση μεγεθών μέσα στο 2021. Ειδικότερα, ο Όμιλος κατά το Α’ τρίμηνο κατέγραψε πωλήσεις €216 εκατ., κέρδη EBITDA άνω των €18 εκατ. και κέρδη προ φόρων περί τα €14 εκατ., επιτυγχάνοντας αύξηση 46,2% στις πωλήσεις, 46,3% στη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA), και 106,2% στα προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ). Οι επενδύσεις του Ομίλου στο εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε €2,92 εκ, με την πλειονότητά τους να αφορά στην ανάπτυξη των υποδομών του κλάδου ταχυδρομικών υπηρεσιών, ενώ έκτακτα κέρδη ύψους €0,9 εκ.

προέκυψαν από την πώληση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία TEKA Systems AE. Ειδικότερα για τη δραστηριότητα του Ομίλου στις ΑΠΕ (Quest Energy), η παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά. Για φέτος οι αρχικές εκτιμήσεις προβλέπουν ήπια ανάπτυξη, προερχόμενη κυρίως από τις επενδύσεις του 2020, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη θα προέλθει από νέες επενδύσεις, σημειώνει η Διοίκηση.