Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια θαλάσσια άσκηση κατά της ρύπανσης από το Λιμενικό Σώμα Βόλου σε συνεργασία με τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος του εργοστασίου Holcim Volos και τις γειτονικές εγκαταστάσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού και των δύο εργοστασίων και του «North Aegean Slops E.M.A.E.», εξασφάλισε την ετοιμότητα όλων των μερών.