Σε τροχιά ανάπτυξης και αυξανόμενης κερδοφορίας κινείται ο Όμιλος, που δραστηριοποιείται στον τομέα συστημάτων αλουμινίου και περιλαμβάνει την ομώνυμη εισηγμένη εταιρεία και δεκάδες θυγατρικές παγκοσμίως.

Η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της κατάφεραν εντυπωσιακές επιδόσεις στο εννεάμηνο, υπερδιπλασιάζοντας την κερδοφορία τους. Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων θα συνεχισθεί στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 26,1% στο 9μηνο και διαμορφώθηκε σε 220,1 εκατ. ευρώ (από 174,5 εκατ. στο περυσινό εννεάμηνο).

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπεδιπλασιάστηκαν (+103,8%) και διαμορφώθηκαν σε 34,8 εκατ. ευρώ. Ακόμη πιο εντυπωσιακή (+170%) ήταν η αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT), που διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση στην παγκόσμια αγορά χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση είτε της πανδημίας είτε της ενεργειακής κρίσης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας είναι επισφαλής.