Ο εξαγωγικός προσανατολισμός, ο οποίος θα ισχυροποιήσει τα brands του ομίλου και θα επιτρέψει να αντισταθμιστούν οι αυξημένοι, λόγω οικονομικών συνθηκών, επιχειρηματικοί κίνδυνοι, αποτελεί την «καρδιά» της στρατηγικής των «Ελληνικών Γαλακτοκομείων» (Όλυμπος, Ροδόπη, Τυράς) της οικογένειας Σαράντη για το 2021.

Στους στόχους του ομίλου συγκαταλέγεται η αύξηση μεριδίου αγοράς, η μεγιστοποίηση της επένδυσης στη Ρουμανία, η μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, η χρηματοδότηση του επιχειρησιακού πλάνου 2021-2022 και η κεφαλαιακή ενίσχυση της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Το 2020 έκλεισε για τα «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 405,4 εκατ. ευρώ (από 372,6 εκατ. ευρώ το 2019), ενισχυμένος κατά 8,8%. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρόσφατα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,7%, σε 51,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση 7,8% από τα 18,6 εκατ. ευρώ το 2019. Σημειώνεται ότι το 2020 ο όμιλος εξαγόρασε την εταιρεία αναψυκτικών Κλιάφας ΑΕ με έδρα τα Τρίκαλα, η οποία μετά απέκτησε το 77,88% της εταιρείας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού ΔΟΥΜΠΙΑ ΑΕ, με έδρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής.