H προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παράγοντα προτεραιότητας στις αποφάσεις των εταιρειών, γι’ αυτό και η εφοδιαστική αλυσίδα εργάζεται προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Σίγουρα, είναι απαραίτητο ένα σύγχρονο και σαφές νομοθετικό πλαίσιο, που αφενός θα ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και προοπτικές και αφετέρου θα προωθεί την εφαρμογή τους. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία αλυσίδα εφοδιασμού με το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα. Ήδη, τα προϊόντα και οι συσκευασίες γίνονται πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ προωθούνται πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης», λέει ο Δημήτρης Λάμπρου, Warehouse Manager Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Έ.
Σύμφωνα με τον κ. Λάμπρου, τα «reverse logistics» θα αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο τα επόμενα χρόνια, ενώ η ηλεκτροκίνηση τόσο μέσα στις αποθήκες, όσο και στη διανομή των προϊόντων είναι μία τεχνολογία που συνεχώς κερδίζει έδαφος. Ταυτόχρονα, η εφοδιαστική αλυσίδα αγκαλιάζει συνεχώς την ψηφιακή τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα, με τα οφέλη που αυτά προσφέρουν όπως τον πιο ακριβή προγραμματισμό και τον καλύτερο έλεγχο και τη διαφάνεια σε όλα τα βήματα προς τον καταναλωτή. Αυτά με τη σειρά τους, οδηγούν στη μείωση απωλειών και στην ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, περιορίζοντας καθετί περιττό.
Σύμφωνα με τον κ.
Λάμπρου, τα «reverse logistics» θα αποκτήσουν σημαντικότερο ρόλο τα επόμενα χρόνια, ενώ η ηλεκτροκίνηση τόσο μέσα στις αποθήκες, όσο και στη διανομή των προϊόντων είναι μία τεχνολογία που συνεχώς κερδίζει έδαφος.

Οι παραγωγικές μονάδες κοντά στη ζήτηση

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους κλυδώνισε την εφοδιαστική αλυσίδα σε παγκόσμιο επίπεδο και σήμερα, την αναγκάζει να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες. «Όι αποστάσεις έχουν πλέον μεγάλη σημασία, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να επιδιώκουν να φέρουν τις παραγωγικές τους μονάδες όσο πιο κοντά γίνεται στη ζήτηση, μειώνοντας τις καταναλώσεις τους, ενώ παράλληλα στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση. Η εφαρμογή του net metering, που αφορά στην παραγωγή ενέργειας με ΑΠΕ αποτελεί ακόμη μία καινοτόμα λύση, ενώ η στροφή προς αξιόπιστες μεταφορές, όπως τα τρένα, θα μπορούσε να βοηθήσει προς τη μείωση του μεταφορικού κόστους και την αύξηση της διαθεσιμότητας φορτηγών», σημειώνει ο κ. Λάμπρου.

«Ό κλάδος πρέπει να κάνει πολύ προσεκτικά βήματα προς το μέλλον, καθώς οι οικονομικές συνθήκες είναι έντονα μεταβαλλόμενες. Τεχνολογίες που είναι πλέον ώριμες, πρέπει να εγκατα-σταθούν από τις εταιρείες, ώστε να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να φέρουν πολύ σημαντικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης, όσο και στη μείωση του κόστους και των απωλειών», επισημαίνει ο κ. Λάμπρου.

Σύμφωνα με τον Warehouse Manager, η εφαρμογή λύσεων τεχνη-τής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη σωστών και γρήγορων αποφάσεων δεν είναι μακριά. Ώστόσο, κάθε επένδυση σε αυτοματισμούς στους χώρους των αποθηκών οφείλει να είναι προσεκτικά υπολογισμένη. «Αποθηκευ-τικά κέντρα στρατηγικά τοποθετημένα κοντά στη ζήτηση, που να μπορούν να επεξεργαστούν γρήγορα και εύκολα πολλαπλές και διαφορετικές παραγγελίες, σίγουρα θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο και ταυτόχρονα, θα βοηθήσουν στην αύξηση του μεριδίου. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαθεσιμότητα των προϊόντων και στο μέγεθος του αποθέματος, καθώς οι εν λόγω παράγοντες αποτελούν την απαρχή της άρτιας λειτουργίας του κλάδου των logistics», καταλήγει ο κ. Λάμπρου.