Θετική αναπτυξιακή τροχιά διέγραψε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία το 2023, μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, το 2023 η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των συνολικών πωλήσεών της κατά σχεδόν 3%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ σε επίπεδο τζίρου η εταιρεία εκτιμάται ότι θα σημειώσει οργανική ανάπτυξη καθαρών πωλήσεων άνω του 20% σε σχέση με το 2022.

Επίσης, οι επενδύσεις μέσα στην τριετία 2021-2023, άγγιξαν τα 23,1 εκατ. ευρώ.
Για το 2024, το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ για την τριετία 2024-2026 ο στόχος είναι να ξεπεραστούν τα 30 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται ο εταιρικός της Σκοπός «Zυθοποιούμε για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο!», με την εταιρεία να ακολουθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ESG δράσεων, με συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, ως προς το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση, κάτω από την ομπρέλα «Together Towards ZERO and Beyond». Μέσα από ένα συνεκτικό πλάνο ενεργειών, η εταιρεία την τελευταία πενταετία πέτυχε και για τις δύο παραγωγικές της μονάδες 11% μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην κατανάλωση θερμικής ενέργειας αντίστοιχα, 18% μείωση στην κατανάλωση νερού, καθώς και 6,5% μείωση στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.