Ο Διεθνής Επενδυτικός Όμιλος, Olympia Group, απασχολώντας περισσότερους από 4,000 υπαλλήλους σε 8 χώρες, επέλεξε τη λύση Microsoft Dynamics 365 Human Resources και την DIS για την υλοποίησή της, κατά μήκος του επιχειρηματικού οικοσυστήματός του, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών Personnel management, Organization hierarchy, Leave & absence, Benefit management, Employee performance-reviews-goals και Employee self-service. Το έργο έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τον Φεβρουάριο 2021 στις εταιρείες Westnet, Sunlight, Retail World (Public, Media Markt) και Olympia, με την DIS να έχει εκπονήσει τον σχεδιασμό μιας λύσης που παρέχει στον Όμιλο όλα τα απαραίτητα εργαλεία, προκειμένου να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει τις υπάρχουσες HR διαδικασίες. Ο κ. Λουκάς Δεληγιαννάκης, Digital Operating Partner του Ομίλου δήλωσε: «Εμπιστευτήκαμε τη λύση της Microsoft, ενώ χάρη στην εξειδίκευση της ομάδας της DIS, η υλοποίηση του συστήματος ολοκληρώθηκε σε μόλις 6 μήνες».