Η Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών και Πρακτικής άσκησης «Start Your Journey», για 4η συνεχόμενη χρονιά, προσέφερε Υποτροφίες και τη δυνατότητα Έμμισθης εργασίας σε τελειόφοιτους και απόφοιτους συγκεκριμένων πανεπιστημιακών σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Στις 4 Ιανουαρίου 2022 ολοκληρώθηκε και επίσημα και ο τέταρτος χρόνος του Προγράμματος, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους φετινούς διακριθέντες, κατά τη διάρκεια ενός διαδικτυακού event. Η επιτροπή, αφού αξιολόγησε τις 526 υποψηφιότητες, υποδέχτηκε τους βραβευθέντες και ανακοίνωσε την απονομή 12 υποτροφιών και 13 έμμισθων πρακτικών ασκήσεων για το 2022. Ο θεσμός έχει προσφέρει συνολικά μέχρι σήμερα 59 υποτροφίες και 37 Πρακτικές ασκήσεις.