Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «VITAFREE EΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε» που αναφέρεται στην ίδρυση βιομηχανίας παραγωγής αρτοσκευασμάτων και μπισκότων στο 12ο χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας του νομού Τρικάλων. Με τη συγκεκριμένη απόφαση οριστικοποιήθηκε το συνολικό κόστος της επένδυσης στο ύψος των 1.240.500 ευρώ.

Πώς χρηματοδοτήθηκε η επένδυση
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 372.150 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 1.240.500 ευρώ.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 496.200 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 1.240.500 ευρώ.
Επίσης εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ποσού 248.100 ευρώ και φορολογική απαλλαγή ύψους 124.050 ευρώ, ενώ δεν απαιτείται γνωμοδότηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πλήρως καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής
Το εργοστάσιο της Vitafree βρίσκεται στα Τρίκαλα, είναι ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ευρώπη, ιδρύθηκε το 2017 και εκτείνεται σε 7.500 m².
Στις εγκαταστάσεις, διαθέτει μία από τις πιο σύγχρονες και πλήρως καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής στην Ελλάδα. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής, που θέτει η ευρωπαϊκή ένωση, εναρμονισμένοι με τα υψηλά πρότυπα διασφάλισης ποιότητας BRC.
Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής με σεβασμό προς το περιβάλλον και τηρείται σύστημα ιχνηλασιμότητας και αναγνωρισιμότητας προϊόντων σε πλήρη ανάπτυξη.
Το 2020, (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφθασε 4.512.339,68 ευρώ, Μεικτά Κέρδη τα 2.685.026,09 ευρώ και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διανομής, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών και Αποσβέσεων, παρέμειναν καθαρά κέρδη 1.181.382,07 ευρώ.