Την ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και την πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της SPIDER ENERGY S.A, ενέκρινε με απόφαση του ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

H επένδυση αφορά στην ίδρυση Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 48MW, στη θέση Πεταλάς των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου, και ήταν συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 69.468.837,67 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης 23.893.767,53 ευρώ. Η εταιρεία αναπτύσσει έργα ΑΠΕ η ίδια, αλλά και μέσω θυγατρικών της εταιρειών.

Στo πλαίσιo αυτό, ολοκληρώθηκε το 2015 από την θυγατρική της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ» το αιολικό πάρκο (Α/Π) ΤΡΙΚΟΡΦΑ κόστους 17 εκατ. ευρώ, ισχύος 14 MW, το οποίο λειτουργεί έκτοτε με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης εντός του 2020 ξεκίνησε η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 43,2MW από τη θυγατρική της «ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού 47,9 εκατ. Ευρώ, ενώ εκδόθηκε η βεβαίωση παραγωγού για το νέο αιολικό πάρκο ισχύος 33,6MW που αναπτύσσει η εταιρεία στη θέση Αμπελάκι, Πεταλόστερνα, Σουφλί, Μασούρα του Δήμου Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Ξηρομέρου.