Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα», του Αναπτυξιακού Νόμου με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Η επένδυση αφορούσε την επέκταση της δυναμικότητας μονάδας παραγωγής προϊόντων ψευδαργύρου στον Δήμο Τανάγρας, με τους εξής όρους:
Α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του 1.565.217,93 ευρώ.
Β) Το ύψος του μέσο μακροπρόθεσμου δανεισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.072.174,28 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 68,50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Γ) Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 493.043,65 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 31,50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Δ) Πιστοποιείται ότι οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση είναι 29,11 Ε.Μ.Ε. εκ των οποίων οι 5,96 Ε.Μ.Ε. αποτελούν νέες θέσεις εργασίας (2,00 Ε.Μ.Ε. Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ και 3,96 Ε.Μ.Ε. Λοιποί).
Ε) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν- δυσης η 04.01.2022. ΣΤ.)
Επίσης εγκρίθηκε η καταβολή της επιχορήγησης ποσού, 493.043,65 ευρώ.