Το «πράσινο φως» στην ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και στην πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. – Βιομηχανία Παραγωγής και Εκτύπωσης Πλαστικών» άναψε με απόφαση του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στα 945,79 kW η συνολική ισχύς
Η επένδυση άνω των 900.000 ευρώ αφορούσε στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας, σε πλαστικές συσκευασίες προϊόντων υγειονομικών κατηγοριών, στη θέση ΒΙΠΕ Πατρών.
Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 212 κιλά (πλαστικές σακούλες με χεράκι)/ώρα και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 945,79 kW. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μέσω αύξησης κεφαλαίου με ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών ανερχεται στο ποσό των 452.500 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 100% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται στο ποσό των 248.875 ευρώ. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 31,70 ΕΜΕ, εκ των οποίων 2 ΕΜΕ αντιστοιχεί σε πτυχιούχους. Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής η οποία ορίζεται στο ποσό των 248.875 ευρώ.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής πλαστικών συσκευασίας και στις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ). Το 2019 ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 3.696.904,46 ευρώ από 3.889.125,92 ευρώ το 2018, και τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε 12.886,65 ευρώ έναντι 172.222,71 ευρώ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 με έδρα την Πάτρα και εγκαταστάσεις στην ΒΙΠΕ Πατρών. Το 2000 εξαγόρασε και απορρόφησε την εταιρεία PRINT A.E., που είχε εγκαταστάσεις στην περιοχή Αττικής.