Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης, «Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ IKΕ». Η επένδυση αναφέρεται στη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας με νέα δραστηριότητα τις υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (Logistics)» στη νήσο Πάρο του Ν. Κυκλάδων, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 192.899,85 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης ύψους 77.159,94 ευρώ, που χορηγείται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής. Το ύψος της ενίσχυσης με την μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 77.159,94 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η συνολική ισχύς ανήλθε σε 133,4KW και οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 14,06ΕΜΕ εκ των οποίων 1,63ΕΜΕ αντιστοιχούν σε πτυχιούχους.