Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ολοκλήρωση-οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ», γνωστής για το brand Dian. H επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας της χαρτοβιομηχανίας, στη ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 1.182.560 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης 455.285 ευρώ. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης αναφέρεται η 18η Ιανουαρίου του 2022, με τη συνολική δυναμικότητα να ανέρχεται πλέον σε 3.432.000 επαγγελματικα χαρτια Κιλά/Έτος και τη συνολική ισχύ να αγγίζει τα 398,56 KW.

Η ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 1999 και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην παραγωγή χαρτιού υγείας, χαρτιού κουζίνας, χαρτοπετσετών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως. Το 2006 η εταιρεία μετέφερε την έδρα της σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου συνολικού εμβαδού 6.000 τ.μ και από τότε έχει επενδύσει σημαντικά στις υποδομές της και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της. Οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν την εταιρεία στην επέκταση των εγκαταστάσεων το 2017, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 9.500 τ.μ.