Το «πράσινο φως» έλαβε η συγχώνευση των εταιρειών ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ και FITCO ΑΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εγκρίνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «FITCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Όπως σημειώνεται, η απόφαση θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και η ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Παράλληλα, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι ο κος Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, υπέβαλε, στις 30.06.2021, την παραίτησή του από την ανωτέρω θέση, για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από την 10.07.2021. Όπως αναφέρεται, το επενδυτικό κοινό με επόμενη ανακοίνωση της εταιρείας θα ενημερωθεί για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση του παραιτηθέντος.