Ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση, μελέτη και κατασκευή ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού Net Metering, ισχύος 2 MW, για χάρη της εταιρείας ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Ευβοίας, από την ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Η εκτιμώμενη απόδοση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού ανέρχεται στις 2.800 ΜWh/έτος, το οποίο μεταφράζεται σε ετήσια μείωση 3.091 τόνων άνθρακα το χρόνο. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ, ελληνική εταιρεία παραγωγής τούβλων και κεραμιδιών, πετυχαίνει με αυτήν την επένδυση την άμεση μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει και παράλληλα συμβάλλει τα μέγιστα στην πράσινη μετάβαση που επιδιώκει η χώρα μας.

Διευκρινίζεται δε ότι η εταιρεία αποσκοπεί στο να μειώσει περαιτέρω το οικολογικό της αποτύπωμα ετοιμάζοντας και νέες πράσινες επενδύσεις σε όλους τους τομείς με σκοπό να στηριχτεί η βιώσιμη ανάπτυξη για τις μελλοντικές γενιές. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα αποτελέσει ένα από τα τελευταία έργα Net-Metering στη χώρα καθώς το πρόγραμμα καταργείται και πλέον περνάμε στην εποχή του Net-Billing και του Zero Feed In ως εναλλακτικές επιλογές για την ενεργειακή θωράκιση των ελληνικών βιομηχανιών.