Αποκλειστικά γυναικείο εργατικό δυναμικό θα διαθέτει το νέο εργοστάσιο της Ola Electric στην Ινδία. Σύμφωνα με ανάρτηση του προέδρου της Ola Electric, Bhavish Aggarwal, το Ola Futurefactory θα γίνει το «μεγαλύτερο εργοστάσιο μόνο για γυναίκες στον κόσμο» και επίσης «το μόνο εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων από γυναίκες παγκοσμίως». Μόλις το εργοστάσιο φτάσει στην πλήρη δυναμικότητά του, υπολογίζεται ότι θα διαθέτει πάνω από 10.000 γυναίκες υπαλλήλους.

Η Ola Electric εργάζεται πάνω στην εκπαίδευση και την εξειδίκευση των γυναικών σε «βασικές δεξιότητες κατασκευής», έτσι ώστε να είναι πλήρως υπεύθυνες για τη διαδικασία παραγωγής κάθε οχήματος που κατασκευάζεται στο Futurefactoryl. «Μελέτες δείχνουν ότι μόνο η παροχή ισοτιμίας των γυναικών στο εργατικό δυναμικό μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ινδίας κατά 27%. Αλλά αυτό απαιτεί ενεργές και συνειδητές προσπάθειες από όλους μας, ειδικά στη μεταποίηση όπου η συμμετοχή παραμένει η χαμηλότερη σε μόλις 12%», τόνισε.