Η εταιρία “Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ” γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 06η Ιανουαρίου 2023 η Εταιρία διέκοψε τη συνεργασία της με τον κ. Λεωνίδα Βρυωνίδη ο οποίος τελούσε καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις κατά νόμο απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωση της θέσης του Οικονομικού Διευθυντή και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της. Παράλληλα, η εταιρία γνωστοποίησε ότι την 05η Ιανουαρίου 2023 η Εταιρία διέκοψε τη συνεργασία της με τον κ. Παράβαλο Μιχαήλ ο οποίος τελούσε καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή.