Ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχανία” στο Νομό Θεσσαλονίκης περνάει σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά μετά την εμφάνιση της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, συνεχίζοντας την αλματώδη βελτίωση σε σχέση με τον “Μάρτιο 2021”, για τρίτο συνεχόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Έτσι, το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδοκιών της Βιομηχανίας” βρίσκεται πλέον στις +6 μονάδες και πρέπει να σημειωθεί ότι βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο από την καθιέρωση των μετρήσεων του “Βαρόμετρου ΕΒΕΘ”, ακολουθώντας αντίστοιχη πορεία των δεικτών τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, οι απόψεις των βιομηχανιών του Νoμού Θεσσαλονίκης συνοψίζονται στα εξής: Αρχικά, ανατρέπονται εντυπωσιακά κατά το τελευταίο εξάμηνο οι πολύ αρνητικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη τις παραγωγής που είχαν παρατηρηθεί επί ένα έτος, ενώ οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της παραγωγής στο άμεσο μέλλον ενισχύονται περαιτέρω σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021.

Δεύτερον, ανεβαίνουν σε έντονα θετικό έδαφος οι εκτιμήσεις για το μέλλον σε σχέση με το επίπεδο των εξαγωγών, ωστόσο προβλέπεται σημαντική άνοδος των τιμών για το επόμενο χρονικό διάστημα (ακολουθώντας τις τάσεις σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο), όπως επίσης και πιθανή μικρή ανάκαμψη για την απασχόληση στο επόμενο διάστημα. Η περιορισμένη ζήτηση δεν αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο περιοριστικό παράγοντα για την παραγωγή των μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς αναφέρεται από το 30% των επιχειρήσεων έναντι 60% τον Μάρτιο του 2019. Αντιθέτως, η έλλειψη πρώτων υλών ή/και εξοπλισμού και η έλλειψη εργατικού δυναμικού αναφέρονται πιο έντονα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021.