Η «Αφοί Πορτοκαλίδη Προϊοντα Σφολιατας – Ζυμης ΑΕ», γνωστή και ως «Οικογένεια Πορτοκαλίδη» δραστηριοποιείται στην παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, αρτοσκευασμάτων και συναφών ειδών για περισσότερο από μια δεκαετία στη Θεσσαλονίκη.
Το 2022, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε €8.672 χιλ σημειώνοντας αύξηση 36,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, μεταβολή η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, οφείλεται κυρίως στην διεύρυνση του εξυπηρετούμενου πελατολογίου. Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος €228 χιλ έναντι €428 χιλ την προηγούμενη χρήση, η οποία είχε ενσωματώσει την ωφέλεια της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Η διοίκηση εκτιμά την επίδραση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει το επίπεδο τιμών και έχει προκαλέσει αυξήσεις στις τιμές υλικών και καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες ελέγχου του κόστους, αξιολογώντας συνεχώς το βαθμό που οι αυξήσεις μπορούν να περάσουν στους πελάτες της. Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης ανάπτυξης και για αυτό βασίζεται στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μηχανολογικού εξοπλισμού, προσφέροντας «έξυπνα» ποιοτικά προϊόντα που ακολουθούν τις τάσεις του κλάδου.