Πώς θα επιταχυνθεί ο Ψηφιακός μετασχηματισμός των βιομηχανικών επιχειρήσεων; Πώς θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος; Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν προς την «πράσινη» μετάβαση; Οι Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι αναλύουν τις σημαντικές προκλήσεις της ελληνικής βιομηχανίας τη φετινή χρονιά, αναδεικνύουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν καθώς και τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό τοπίο.

Δυναμική νέα χρονιά, αλλά με σημαντικές προκλήσεις
Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ΣΕΒ
Η ελληνική βιομηχανία ξεκινά τη νέα χρονιά με καλούς οιωνούς, αλλά και με σημαντικές προκλήσεις. Η μία όψη δείχνει τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων να παρουσιάζουν δυναμική άνοδο (+44% το Νοέμβριο 2021). Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του ΙΟΒΕ, επίσης, επιβεβαιώνει τις θετικές εξελίξεις με άνοδο 8%. Στον αντίποδα, οι προκλήσεις στο κόστος ενέργειας παραμένουν έντονες. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική βιομηχανία μπορεί να ενισχύσει τα αποθέματα ισχύος της μέσα από τους ακόλουθους έξι άξονες. Πρώτος άξονας είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις γραμμές παραγωγής και στα συστήματα διοίκησης με την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής, όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, IoT, data analytics, digital twins, ρομποτικοί αυτοματισμοί κ.α. Τα καλά παραδείγματα που, ήδη, καταγράφουμε σε μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους μπορούν να επεκταθούν σε περισσότερους κλάδους και εταιρικά μεγέθη.

Δεύτερος άξονας είναι η ισχυροποίηση των δράσεων πράσινης μετάβασης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιταχύνουν την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών και των συστημάτων παραγωγής, στη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και στην κυκλική οικονομία. Φυσικά, οι εθνικές πολιτικές άμβλυνσης της ενεργειακής κρίσης πρέπει να ενισχυθούν για τη στήριξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής.

Τρίτος είναι η σύσφιξη των συνεργειών της παραγωγής με την καινοτομία. Τα παραδείγματα διασύνδεσης επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια και το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων μπορούν, επίσης, να γίνουν υποδείγματα για την παραγωγή ακόμα περισσότερων προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας από ακόμα περισσότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες «Innovation Ready» του ΣΕΒ μπορούν να βοηθήσουν τη βιομηχανία να αναγνωρίσει ώριμες ερευνητικές προσπάθειες. Επίσης, ο ΣΕΒ συνεργάζεται με ΑΕΙ σε όλη την επικράτεια για τη διασύνδεση των μελών του με την ερευνητική τεχνογνωσία των πανεπιστημίων. Εμβληματικές συγχρηματοδοτούμενες δράσεις όπως τα βιομηχανικά διδακτορικά είναι, ήδη, σε εξέλιξη.
Επίσης, ο τέταρτος άξονας αφορά την αναγκαία προσαρμογή στην αναδιάρθρωση των παγκόσμιων παραγωγικών δικτύων και η μετάβαση σε περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού. Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες διείσδυσης σε νέες δυναμικές αγορές.

Οι υπηρεσίες «ExportReady» του ΣΕΒ καθοδηγούν με πρακτικό τρόπο τις εξαγωγές με διαρκή ενημέρωση και ανάλυση του ανταγωνισμού τόσο στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές όσο και στις αναδυόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής.

Πέμπτος άξονας είναι η αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος εύρεσης προσωπικού με τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητες. Πέρα από προτάσεις πολιτικής προς τα συναρμόδια υπουργεία, ο ΣΕΒ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως η συνεργασία με την SAS. Μέσα από την Ακαδημία AI MINDS, ΣΕΒ και SAS προσφέρουν εφόδια σε φοιτητές στα πεδία της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης δεδομένων και δίνουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε μέλη του ΣΕΒ. Επίσης, συνεχίζεται η σύμπραξη ΣΕΒ – ALBA «Μαζί στη Γνώση» για την αναβάθμιση των διοικητικών δεξιοτήτων, ενώ το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ ξεκινά νέα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού.
Τέλος, η δημιουργία βιομηχανικών συμπράξεων σε δραστηριότητες με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και σε κλάδους με σημαντικές διεθνείς προοπτικές θα ενισχύσει την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και ο αναπτυξιακός νόμος παράλληλα με τον επιβεβλημένο εξορθολογισμό του κόστους ενέργειας μπορούν να διευκολύνουν σημαντικά τη δυναμική πορεία της βιομηχανίας.

Ανάπτυξη των Βιομηχανιών με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους
Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
Η βιομηχανία και η μεταποίηση στη χώρα μας θα πρέπει το 2022 να εξακολουθήσουν την ανοδική πορεία των δραστηριοτήτων τους, που πέτυχαν το 2021. Είναι η απόδειξη ότι οι αντοχές των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως σημαντικές κατά την περίοδο της πανδημίας. Αυτό για εμάς σημαίνει ότι η βιομηχανία πρέπει να επανέλθει στην προτεραιότητα υποστήριξης από την Πολιτεία. Την τρέχουσα χρονική περίοδο η μεγάλη πρόκληση για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, και ειδικά για όσες είναι ενεργοβόρες, είναι η μείωση του κόστους ενέργειας. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από την Πολιτεία, ούτως ώστε να μετριασθεί άμεσα το συγκεκριμένο κόστος.Οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν κατανοήσει πλήρως ότι πρέπει να προσαρμοσθούν ταχύτατα στις παγκόσμιες τάσεις που απορρέουν από το νέο αναπτυξιακό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων προβάλλει ως κορυφαία προσαρμογή στις παγκόσμιες τάσεις για να παραμείνουν οι εγχώριες επιχειρήσεις στην αγορά, και μάλιστα με αξιώσεις. Βεβαίως, οι προσπάθειες που έγιναν μέχρι σήμερα αναδεικνύουν αδυναμίες των εγχώριων επιχειρήσεων να «μετασχηματισθούν ψηφιακά» και με γρηγορότερους ρυθμούς. Η απόδειξη είναι ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν χρησιμοποιεί π.χ. συστήματα ρομποτικής, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης κ.λπ Αρκείται στην εισαγωγή αυτοματισμών, στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για εύρεση πελατών κ.λπ.

Οι δράσεις του ΣΒΕ για το 2022
Ο ΣΒΕ, ως υπεύθυνος θεσμικός Κοινωνικός Εταίρος, στο πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεων του θα συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στο περιβάλλον, που δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας. Προτεραιότητα θα αποτελέσει η διευκόλυνση των επιχειρήσεων για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Έτσι, θα δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών για: τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την υιοθέτηση των αρχών της «κυκλικής» οικονομίας, την παραγωγή καινοτομίας και την υιοθέτηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, την ενσωμάτωση στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, και τη διαρκή επιμόρφωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεών μας, που θα κληθεί να διαχειρισθεί τις μεγάλες αλλαγές στην καθημερινή τους λειτουργία.

Χρονιά προκλήσεων και ευκαιριών για το βιομηχανικό κόσμο
Κώστας Θέος, Γενικός Διευθυντής στην Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη
Το 2022 ξεκινάει με την αισιοδοξία που γεννά η προοπτική εξομάλυνσης της πανδημικής κρίσης, ωστόσο θα είναι χρονιά μεγάλων προκλήσεων. Συνεχίζεται η διατάραξη στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, με επιβάρυνση του κόστους, σημαντικές αβεβαιότητες και καθυστερήσεις στην διασφάλιση πρώτων υλών και υλικών καθώς και στη διακίνηση των παραγόμενων αγαθών. Αναντίρρητα, η ενεργειακή κρίση αποτελεί μια πρωτοφανή πρόκληση, καθώς μεταβάλλεται σημαντικά το κόστος παραγωγής και η δομή κόστους των επιχειρήσεων. Το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής μεταποίησης έχει αποδείξει πως έχει το κατάλληλο ταλέντο να ανταπεξέρχεται στις μεγάλες προκλήσεις. Θα χρειαστεί κάθε ικμάδα του ταλέντου αυτού, ενώ αυτονόητα, η Πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός της προσπάθειας.
Σε καιρούς μη-γραμμικούς, η ευελιξία και η ταχεία προσαρμοστικότητα είναι καθοριστικά στοιχεία για μια ασφαλή πορεία. Αυτό συνεπάγεται με την όλο και μεγαλύτερη υιοθέτηση μοντέλων διοίκησης και παραγωγής καθώς και τεχνολογικών συστημάτων, που ενισχύουν αυτές τις ικανότητες των επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που γνώρισε σημαντική ώθηση με την πανδημική κρίση (κυρίως με την έναρξη της προσαρμογής του κράτους στην ψηφιακή εποχή), αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω. Τις επιχειρήσεις αναμένεται να απασχολήσει σημαντικά (και σταδιακά όλο και περισσότερες μικρότερες επιχειρήσεις) το ζήτημα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, του αποτυπώματος άνθρακα και το «πρασίνισμα» της παραγωγής και λειτουργίας τους. Πέραν του ρυθμιστικού πλαισίου, είναι μια διάσταση που επιβάλλεται συχνά από τις ίδιες τις αγορές, τόσο στις B2B όσο και στις B2C αγορές. Το ζήτημα της βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι μια από τις σημαντικότερες πτυχές μιας στρατηγικής ESG που αναμένεται να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις.

Οι δράσεις της «Ελληνικής Παραγωγής» στο 2022
Στόχος μας παραμένει η ανάδειξη της σημασίας ενός ισχυρού μεταποιητικού πυλώνα ως βασικής προϋπόθεσης για τη βιωσιμότητα της οικονομίας, για συλλογική ευημερία και ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς και η υιοθέτηση πολιτικών που συμβάλλουν σε αυτόν. Πέραν της επικέντρωσης της προσπάθειάς μας στην αντιμετώπιση τρεχόντων προβλημάτων των επιχειρήσεων (όπως πχ η ενεργειακή κρίση) και της ad hoc υποστήριξης των μελών μας, στόχος μας για 2022 είναι να συμβάλουμε στην υιοθέτηση από την Πολιτεία μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για τη βιομηχανία. Είναι σημαντικό η χώρα (όπως οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες) να αποκτήσει έναν οδικό χάρτη για το μετασχηματισμό και την ενίσχυση της μεταποίησης, με συγκεκριμένα μέτρα άρσης εμποδίων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της.

Ο κλάδος θα δοκιμαστεί σε πολλαπλά επίπεδα
Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

Ο κλάδος των μεταλλευτικών επιχειρήσεων έχει να αντιμετωπίσει πολυεπίπεδες προκλήσεις τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο αδιαμφισβήτητα ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει το θέμα της ενεργειακής κρίσης καθώς και τις αυξήσεις στα θαλάσσια ναύλα, αλλά και τα κόστη των εξαγωγικών πρώτων υλών. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση και την αντίστοιχη αύξηση των τιμών, τα κέρδη ροκανίζονται καθώς οι πιέσεις κόστους είναι μεγάλες. Από εκεί και πέρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη η ένταξη του κλάδου στον Κανονισμό Ταξινόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει τις πράσινες επενδύσεις διότι ο κλάδος διευκολύνει και υποστηρίζει πολλές και ποικίλες δραστηριότητες, απαραίτητες για την πράσινη ανάπτυξη. Μολονότι, ο κλάδος είναι ακόμη εν δυνάμει ταξινομημένος, καθώς χωρίς αυτή την συνθήκη δεν μπορεί να προχωρήσει ο κλάδος σε Green Funding. Επιπλέον, μια ακόμη πρόκληση είναι η εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του κλάδου στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο εσωτερικό, οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι η καθυστέρηση λήψης επαρκών κυβερνητικών μέτρων για τις ανατιμήσεις, καθώς και η καθυστέρηση στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εφαρμοστεί η λειτουργία του outsourcing που έχει ψηφιστεί αλλά ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί, ενώ η απλοποίηση της νομοθεσίας θα λειτουργούσε θετικά. Τέλος, η ένταξη του κλάδου στις προβλέψεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις ενώ θα δώσει τη δυνατότητα στον κλάδο να απαντήσει στον ανταγωνισμό.

Η «πράσινη» ανάπτυξη και οι νέες τάσεις
Η διεύρυνση των εξαγωγών σε περισσότερες χώρες θα απασχολήσει τους επαγγελματίες. Έπιπλέον, η εναρμόνιση του κλάδου με την πράσινη ανάπτυξη και ο περιορισμός των ρύπων του CO2, αλλά κυρίως ο περιορισμός της εξάρτησης από πρωτογενείς πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας μέσω της κυκλικής χρήσης των πόρων, του σχεδιασμού βιώσιμων προϊόντων και της καινοτομίας θα αποτελέσει το μεγάλο στοίχημα για το 2022. Μεγάλη θα είναι και η ανάγκη για ανάπτυξη νέων προϊόντων εξορυκτικού-μεταλλουργικού κλάδου για νέες εφαρμογές και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Εν κατακλείδι, οι ενέργειες του κλάδου θα διοχετευτούν στην υιοθέτηση των κανόνων της κυκλικής οικονομίας, αλλά και στην εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας, διότι η συμβολή του κλάδου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας. Τέλος, η μείωση του κόστους και η παραμετροποίηση του κλάδου κρίνεται αναγκαία, για να μην καθυστερούν τα έργα.

Στόχος για το 2022 η ομαλοποίηση των ροών της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας
Δρ Βασίλης Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics & Επίκ. Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας / Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Είναι γεγονός πως η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη από προκλήσεις για όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν βάσει της εξέλιξης της πανδημίας αλλά και των νέων συνθηκών που προκύπτουν από αυτήν. Το βασικό ζητούμενο σε διεθνές επίπεδο, είναι η ομαλοποίηση των ροών της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να αποφευχθούν οι ελλείψεις που παρουσιάζονται σε πρώτες ύλες, αλλά και να διευκολυνθεί έτσι η αποτελεσματικότερη διαχείριση αποθεμάτων. Τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο επίσης, αναδείχθηκε λόγω των συνθηκών, η ανάγκη εξεύρεσης ανθρώπινων πόρων δηλαδή εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο συνεχίζει να έχει το κυρίαρχο ρόλο στην εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η μακροχρόνια οικονομική κρίση που ταλάνισε τη χώρα μας, αλλά και η πανδημία, σίγουρα απετέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες επιτάχυνσης στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού «επιχειρείν», τον εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς που άλλαξε, υπερτονίζοντας την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού ακόμη και του νομοθετικού πλαισίου ώστε να διευκολυνθούν τα νέα επιχειρηματικά σχέδια.

Τάσεις για το 2022 στον τομέα των logistics
Πρόσφατα η EEL ολοκλήρωσε την 5η Πανελλήνια έρευνα της για την υφιστάμενη κατάσταση στα logistics, αλλά και για τις τάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν στην αγορά. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στη Γενική Συνέλευση των μελών μας. Τα αποτελέσματα της καθώς και τα μηνύματα, τα οποία εκμαιεύθηκαν είναι ενθαρρυντικά και επικεντρώνονται κυρίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής όπου εκεί αναμένονται πολλές εξελίξεις.
Επίσης, η ραγδαία ανάπτυξη του e-commerce αναγκάζει τις εταιρείες σε συνέργειες, στο να αναμορφώσουν την αστική τους διανομή (City logistics) και να προγραμματίσουν τις ανάλογες

επενδυτικές τους κινήσεις, που αφορούν στα κέντρα διανομής τους αλλά και τους πολυκαναλικούς τρόπους παραδόσεων αγαθών (π.χ. θυρίδες, PUDO points, click ‘n’ collect, κτλ).
Εν κατακλείδι, οι εξελίξεις στο χώρο του real estate των Logistics και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας που όλοι παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό να συμβαίνουν, και θα προκαλέσουν σίγουρα αλλαγές στη χαρτογράφηση του κλάδου.

Επένδυση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων
Βάσω Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια ΣΕΒΤ

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων πρωταγωνίστησε τα τελευταία χρόνια της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης στηρίζοντας την οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με μία «βαριά» παρακαταθήκη από την τελευταία διετία, που δυσκόλεψε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την αναπτυξιακή τους πορεία. Σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, παράλληλα με τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημική κρίση, η Βιομηχανία μας καλείται να ανταποκριθεί σε πολλά ζητούμενα, όπως: η μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους πολίτες, η ικανοποίηση των νέων και αυξημένων διατροφικών αναγκών των καταναλωτών μέσα από την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, η χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και η διατροφική επάρκεια.

Θεματοφύλακας της διατροφής των καταναλωτών
Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας παρακολουθούν τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζουν τις νέες τάσεις, καινοτομούν και αναπτύσσονται. Ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και εθελοντικές δεσμεύσεις με στόχο την ισορροπημένη διατροφή των καταναλωτών και την προσφορά μιας ολοκληρωμένης γκάμας ποιοτικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Σε μία εποχή λοιπόν που οι καταναλωτές αξιολογούν συνειδητά την ποιότητα, τη διατροφική αξία αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων που επιλέγουν, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών στέκεται αντάξια των προσδοκιών τους και αποτελεί τον θεματοφύλακα της διατροφής τους. Για τον λόγο αυτό συνεχίζει να επενδύει σταθερά και αδιαπραγμάτευτα στην ποιότητα, την ασφάλεια και τον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων διατροφής που παράγει.

Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας
H Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών είναι ο πλέον ζωτικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής κλάδος, με θεμελιώδη ρόλο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Κύριο μέλημα του Συνδέσμου μας, που εκπροσωπεί τις κοινές θέσεις και απόψεις του κλάδου, είναι να διασφαλιστεί ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον με καινοτόμες επιχειρήσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσα από μια σειρα μεταρρυθμίσεων που θα αφήσουν πίσω στρεβλώσεις και γραφειοκρατία και θα μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Η στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, η εξωστρέφεια, η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών ανοίγουν τον δρόμο για μια σύγχρονη και δυναμική Βιομηχανία Τροφίμων. Με το βλέμμα μας πλέον στραμμένο στη νέα χρονιά, αξιοποιούμε την εμπειρία ως γνώση και έχουμε πάντοτε ως γνώμονα την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας, μέσα από την διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια, την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα.

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων πρωταγωνίστησε τα τελευταία χρόνια της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης στηρίζοντας την οικονομία και την κοινωνία της χώρας μας. Η νέα χρονιά ξεκίνησε με μία «βαριά» παρακαταθήκη από την τελευταία διετία, που δυσκόλεψε την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την αναπτυξιακή τους πορεία. Σε αυτό το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, παράλληλα με τις προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημική κρίση, η Βιομηχανία μας καλείται να ανταποκριθεί σε πολλά ζητούμενα, όπως: η μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους πολίτες, η ικανοποίηση των νέων και αυξημένων διατροφικών αναγκών των καταναλωτών μέσα από την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, η χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και η διατροφική επάρκεια.

Θεματοφύλακας της διατροφής των καταναλωτών
Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας παρακολουθούν τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζουν τις νέες τάσεις, καινοτομούν και αναπτύσσονται. Ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της νέας Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και εθελοντικές δεσμεύσεις με στόχο την ισορροπημένη διατροφή των καταναλωτών και την προσφορά μιας ολοκληρωμένης γκάμας ποιοτικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Σε μία εποχή λοιπόν που οι καταναλωτές αξιολογούν συνειδητά την ποιότητα, τη διατροφική αξία αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων που επιλέγουν, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών στέκεται αντάξια των προσδοκιών τους και αποτελεί τον θεματοφύλακα της διατροφής τους. Για τον λόγο αυτό συνεχίζει να επενδύει σταθερά και αδιαπραγμάτευτα στην ποιότητα, την ασφάλεια και τον καινοτόμο χαρακτήρα των προϊόντων διατροφής που παράγει.

Ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας
H Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών είναι ο πλέον ζωτικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής κλάδος, με θεμελιώδη ρόλο και ουσιαστικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Κύριο μέλημα του Συνδέσμου μας, που εκπροσωπεί τις κοινές θέσεις και απόψεις του κλάδου, είναι να διασφαλιστεί ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον με καινοτόμες επιχειρήσεις και ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσα από μια σειρα μεταρρυθμίσεων που θα αφήσουν πίσω στρεβλώσεις και γραφειοκρατία και θα μετατρέψουν τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Η στροφή σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, η εξωστρέφεια, η έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών ανοίγουν τον δρόμο για μια σύγχρονη και δυναμική Βιομηχανία Τροφίμων.
Με το βλέμμα μας πλέον στραμμένο στη νέα χρονιά, αξιοποιούμε την εμπειρία ως γνώση και έχουμε πάντοτε ως γνώμονα την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας, μέσα από την διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια, την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα.